Reklamačný poriadok internetového obchodu pepa-futbal.sk

 
 
 

Reklamačný poriadok internetového obchodu pepa-futbal.sk

Reklamačný poriadok a záručná doba:

 1. Na každý tovar platí 24 mesačná záruka. V prípade, že si chce kupujúci uplatniť nárok na reklamáciu tovaru, musí odoslať tovar (v čistom a nezápachajúcom stave) na vlastné náklady na adresu spoločnosti spoločne s faktúrou a s vyplneným reklamačným listom, ktorý si môžete stiahnuť tu.
 2. Vzniknutá vada musí byť reklamovaná už v počiatočnom štádiu - t.j. výrobok sa nesmie používať ďalej so vzniknutou vadou.
 3. Reklamácia sa vzťahuje na:
  - na výrobné chyby  alebo na iné vady, ktoré nespôsobil zákazník neodborným, nešetrným alebo nadmerným intenzívnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním výrobku, a ktoré sa vyskytnú počas trvania záručnej doby
  - záručnú dobu si nemožno zameniť so životnosťou výrobku, t.j. dobou, po ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania spĺňať účel, na ktorý bol zakúpený
  - chybou alebo vadou sa rozumie nedostatok v tovare, ktorým je obmedzené, prípadne znemožnené, jeho ďalšie používanie (napr. prasknutá podošva), ak však príčinou tohto stavu nebolo opotrebenie tovaru, úmyselné či neúmyselné poškodenie alebo zanedbanie základných pravidiel údržby.
 4. Reklamácia sa nevzťahuje na:
  - poškodenie alebo opotrebovanie tovaru vplyvom chemického znečistenia (olej, riedidlá, čistidlá a pod.)
  - poškodenie alebo opotrebovanie tovaru z dôvodu nesprávneho používania, výberu alebo nesprávnej veľkosti tovaru
  - tvarové a funkčné zmeny vlastnosti tovaru spôsobené opotrebovaním v priebehu záručnej doby- poškodenie alebo opotrebovanie tovaru v dôsledku nesprávneho ošetrovania, čistenia alebo mechanického poškodenia obuvi (okopávanie, obúvanie bez obuváku, bez rozšnurovania, roztvorenia zipsu tovaru, pretrhnutie alebo prerezanie vrchného alebo spodkového materiálu ostrými predmetmi)
  - znehodnotenie podšívok obuvi pôsobením potu
  - predranie podšívok v mieste prstových a palcových kĺbov vplyvom nesprávnej voľby veľkosti tovaru a obvodovej šírky
  - obuv poškodená v praní v práčke nemôže byť predmetom reklamácie
  - chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru a na nesprávne skladovanie výrobku.
  4.1 Prípadné chyby alebo vady vzniknuté z dôvodu nadmerného opotrebovania, nemôžu byť dôvodom k neskoršej reklamácií. 
 5. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme do 10 dní od doručenia reklamovaného tovaru a to kontaktovaním zákazníka prostredníctvom tel. kontaktu alebo e-mailom.
  5.1 V prípade oprávnenej reklamácie bude vada odstránená na naše náklady najneskôr do 30 dní alebo reklamovaný tovar vymenený za iný tovar podľa požiadavky zákazníka.
  5.2 V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar odoslaný naspäť zákazníkovi s príslušným stanoviskom zamietnutia reklamácie.

Záručná doba sa predlžuje o dobu opravy pri uplatnenej reklamácii.